מעסיק, נתבעת על
פיטורים שלא כדין?
כך תמזער את הנזקים

מעסיק, נתבעת על פיטורים שלא כדין? כך תמזער את הנזקים

בעוד כל מעסיק רשאי לפטר עובד שאינו מתאים לדרישותיו, הליך הפיטורים צריך להיעשות בכפוף להוראות החוק, פסיקת בתי הדין לעבודה, חוזה העבודה האישי והסכמים קיבוציים. כל מה שחשוב לדעת ביחס לפיטורים שלא כדין בכתבה שלפניכם

אסתי עוקב

מאת: עורכת דין אסתי עוקב

אסתי עוקב

מאת: עורכת דין אסתי עוקב

זכותו הבסיסית של כל מעסיק לנהל את העסק או החברה שבבעלותו לפי שיקול דעתו וראות עיניו נובעת מזכות היסוד שלו לקניין המעוגנת במסגרת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. במסגרת זכות זו המעסיק רשאי לבצע שינויים במקום העבודה שכוללים בין היתר ארגון מחדש, פיטורי עובדים, שינויים מבניים, ניוד עובדים מתפקיד אחד לתפקיד אחר ועוד. עם זאת, זכותו של המעסיק לפטר עובדים שאינם מתאימים לדרישותיו היא אינה מוחלטת אלא כפופה למגבלות מכוח החוק, פסיקת בתי הדין לעבודה, הסכמים קיבוציים וחוזים אישיים שחלים במישור היחסים שבין המעסיק ובין העובד.

במקרים מסוימים של פיטורים שלא כדין שבוצעו בניגוד למשפט העבודה, בית הדין לעבודה ימנע את הפיטורים ויחייב את המעסיק לקבל בחזרה לעבודה את העובד שפוטר. תרחיש כזה שכיח במקרים של פיטורי עובד בניגוד להוראות הסכם קיבוצי, לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, פיטורים בניגוד להוראות בחוזה עבודה אישי, פיטורי עובדת בהריון או בחופשת לידה או פיטורים שנעשו בחוסר תום לב.

האם הנך בעלים של חברה ונתבעת על ידי עובד?

מה יהיה הסעד לעובד שפוטר שלא כדין?

בפסיקת בתי הדין לעבודה נקבע בשורה של מקרים כי בפיטורים שלא כדין, יש לפסוק לעובד פיצוי כספי או לחילופין לפסוק לו סעד של אכיפת חוזה העבודה שבוטל על ידי המעסיק באמצעות הפיטורים. בפסיקה נקבע כי עובד שפוטר שלא כדין ונפגע בעקבות הפרת חוזה העבודה שלו על ידי המעסיק יהיה רשאי לבחור אם הוא מעוניין בפיצויים בגין הפרת חוזה העבודה או באכיפת חוזה העבודה והחזרתו לעבודה. במקרה שהעובד ייבחר בפיצויים, בית הדין ייבחן את נסיבות המקרה ואת חומרת הפגיעה שנגרמה לזכויותיו ובהתאם לממצאים יפסוק לו את הפיצוי הראוי.

חובת עריכת שימוע לפני פיטורים 

נוסף על כך, לפי פסיקת בתי הדין לעבודה, כל מעסיק מחויב לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים אשר במסגרתו תינתן לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו נגד הפיטורים. אם המעסיק החליט לפטר את העובד לאחר עריכת השימוע הוא יצטרך למסור לו הודעה מוקדמת לפני פיטורים. מעסיק שפיטר עובד מבלי שהעניק לו הזדמנות ראויה להעלות טענות נגד הפיטורים במסגרת שיחת שימוע ייחשב כמי שפיטר את העובד שלא כדין.

זכות הטיעון שנתונה לעובד נועדה להביא לכך שבסופו של דבר המעסיק יקבל החלטה מושכלת ועניינית תוך מתן תשומת לב ראויה לעמדתו של העובד שעלול להיפגע מהחלטת הפיטורים. על כן, למעסיק אסור להתייחס לשימוע כאל הליך שיש לקיים כדי לצאת ידי חובה והוא מחויב להתייחס לטענותיו של העובד בלב פתוח ובנפש חפצה. כמו כן יובהר כי זכות הטיעון של העובד כוללת גם את הזכות להיות מיוצג בהליך השימוע.

בית הדין לעבודה מאזן בין האינטרסים של המעסיק ובין האינטרסים של העובד

בעת שבית הדין לעבודה שוקל מהו הסעד הראוי לעובד שפוטר מעבודתו שלא כדין, הוא יאזן בין האינטרסים של המעסיק ובין האינטרסים של העובד, ייבחן בין היתר את הסיבה לפיטורים, את גילו של העובד, את מצבו הבריאותי, את הפגיעה שנגרמה לו כתוצאה מהפיטורים ואת יכולתו למצוא עבודה חלופית. במסגרת הבדיקה בית הדין לעבודה ייבחן גם האם הפיטורים בוצעו בתום לב מצד המעסיק או שמא הוא הפר את חובת תום הלב שלו כלפי העובד.

לפני קבלת החלטה סופית על פיטורי עובד, מומלץ למעסיק להיוועץ עם עורך דין מקצועי שעוסק בדיני עבודה ובייצוג מעסיקים בפני בית הדין לעבודה. כך, המעסיק יוכל לקבל ייעוץ משפטי מקיף אודות אופן ההתנהלות הראוי ביחס לפיטורי העובד, יוכל להימנע מפגיעה בזכויות העובד ומהוצאות מיותרות הכרוכות בהתדיינות משפטית ממושכת, מבזבוז זמן יקר, מפגיעה במוניטין של העסק ומעוגמת נפש.

עורך דין מיומן, מקצועי ומנוסה יסייע למעסיק לגבש אסטרטגיית פעולה מיטבית 

עורך דין מנוסה ומיומן שעוסק בתחום דיני העבודה ייבחן את נסיבות המקרה, את מאפייניהם של הצדדים, את אופיו של מקום העבודה ואת התנהלות הצדדים האחד כלפי השני. על סמך הממצאים עורך הדין יסייע למעסיק לגבש אסטרטגיית פעולה מיטבית שתעמוד בדרישות החוק והפסיקה אשר מצד אחד תאפשר לו לממש את זכותו הקניינית לנהל את העסק שלו כראות עיניו ומצד שני תסייע לו לשמור על זכויותיו של העובד. 

אם המעסיק כבר פיטר את העובד ונאלץ להתמודד עם תביעה שהוגשה נגדו בבית הדין לעבודה בעילה של פיטורים שלא כדין, פניה מהירה לעורך דין מקצועי ומנוסה כאמור תוכל לסייע למעסיק לבצע בקרת נזקים ובהתאם לנסיבות להוכיח כי פיטורי העובד נעשו משיקולים ענייניים בלבד. עורך הדין ייבחן את נסיבות המקרה לעומקן ובהתאם לעדויות ולמסמכים שברשות המעסיק יסייע לו להוכיח בבית הדין לעבודה כי הפיטורים נעשו כדין ובהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, להסכמים קיבוציים ולהוראות שבחוזה העבודה האישי שנכרת עם העובד.

אסתי עוקב

עורכת דין אסתי עוקב

בעלת יותר מ-20 שנות ניסיון בייצוג מעסיקים ועובדים בבתי הדין לעבודה, בהליכי בוררות, גישור וניהול משא מתן בכל הסוגיות הקשורות לדיני עבודה כולל גמול שעות נוספות, הליכי שימוע, פיצויי פיטורים, ייעוץ למעסיקים ועוד.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם